Dodávateľ:

Všetok tovar v tomto elektronickom obchode dodáva firma Avetech spol.s r.o.

Cena:

Predávajúci predáva za cenu uvedenú v tomto obchode cena je uvedená bez DPH a je vrátane balného.

Dodacie lehoty:

Tovar , ktorý je na sklade, je expedovaný najneskôr do 48 hodín po prijatí objednávky, pri dodaní na dobierku, prípadne neodkladne po obdržaní platby, pri platbách prevodom alebo prostredníctvom GSM Banking.

Spôsob dodania:

  • Prepravná služba – najčastejší spôsob dodania pre spoločnosti – právnické a fyzické osoby, úrady a inštitúcie. Cena tovaru bude navýšená o prepravný poplatok vo výške 6,- € bez DPH výhradne v rámci SR. Tovar bude zaslaný na zadanú adresu. Cena prepravy do zahraničia na vyžiadanie.
  • Slovenská pošta – najčastejší spôsob dodania pre súkromné osoby. Cena tovaru bude navýšená o poštovné, vo výške 6,-€ bez DPH výhradne v rámci SR . Tovar bude zaslaný na zadanú adresu. Cena prepravy do zahraničia na vyžiadanie.

Pri objednávke prevyšujúcej čiastku 60,- € bez DPH je dopravné u všetkých spôsobov dodania zdarma na území SR.

  • Osobne – tovar si môžete vyzdvihnúť osobne, v našom sklade, na adrese Avetech spol.s r.o., Nová Rožňavská 135, Bratislava – Nové Mesto, po telefonickej dohode.

Spôsob platby:

  • Dobierka – platba pri prevzatí tovaru na Slovenskej pošte alebo prepravnou službou.
  • Platba vopred – kupujúci uhradí vopred čiastku na účet dodávateľovi. Tovar je expedovaný hneď, po pripísaní čiastky na náš účet.
  • Hotovosť – tovar zaplatíte pri odbere tovaru v našom sklade.
  • GSM Banking – kupujúci uhradí vopred čiastku na účet dodávateľa. Tovar je expedovaný hneď, po pripísaní čiastky na náš účet.

Odstúpenie od zmluvy:

Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

V prípade ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný resp. odovzdaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená zákazníkom za objednaný tovar.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný, použitý, neúplný alebo poškodený.

Právo odstúpenia od zmluvy kupujúceho (podnikateľa)

V prípade, ak tovar nakupuje osoba v súvislosti s jej podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

Ochrana osobných údajov:

Firma Avetech sa zaväzuje, že nepoužije osobné dáta zákazníka, na komerčnú ponuku, nemajúcu súvislosť s internetovým obchodom a ďalej, že nebude osobné dáta zákazníka predávať, či inak poskytovať tretím osobám. Na žiadosť zákazníka budú jeho osobné dáta vymazané z našej databázy.